JournalPapers_013

Ken Takeuchi, Yasushi Kameda, Susumu Fujimura, Hiroyuki Otake, Koji Hosono, Hitoshi Shiga, Yoshihisa Watanabe, Takuya Futatsuyama, Yoshihiko Shindo, Masatsugu Kojima, Makoto Iwai, Masanobu Shirakawa, Masayuki Ichige, Kazuo Hatakeyama, Shinichi Tanaka, Teruhiko Kamei, Jia-Yi Fu, Adi Cernea, Yan Li, Masaaki Higashitani, Gertjan Hemink, Shinji Sato, Ken Oowada, Shih-Chung Lee, Naoki Hayashida, Jun Wan, Jeffrey Lutze, Shouchang Tsao, Mehrdad Mofidi, Kiyofumi Sakurai, Naoya Tokiwa, Hiroko Waki, Yasumitsu Nozawa, Kazuhisa Kanazawa and Shigeo Ohshima, “A 56nm CMOS 99mm2 8Gb Multi-level NAND Flash Memory with 10Mbyte/sec Program Throughput,” IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 42, no. 1, pp. 219-232, January 2007.

filed under: